J. Styczyński, W. Hoffmann, M. Raduli, M. Bobkowski, W. Łukaszewski